TÅLC

TÅLC är en fackförening för alla anställda vid Ålands landskapsregering, Ålands lagting och landskapsregeringens underställda myndigheter, dess affärsverk och bolag. Dess ändamål är att verka för att i samarbete bevaka medlemmarnas arbets- och lönevillkor samt deras sociala intressen.

Vårt tjänstekollektivavtal gäller fram till 30.4.2025. Här hittar du länk till tjänstekollektivavtalet.

medlemsresa

Aktuellt

Vårmöte den 25.4.2023
Tålc rf håller vårmöte den 25 april kl 16.30 vid Ålands landskapsregering, Sälskär.
Anmälan till middagen gör du här.
Anmälan senast den 17.4.2023 kl 16.15

 

Årsreseförsäkring
TÅLC r f erbjuder fortsättningsvis sina medlemmar en rabatterad årsreseförsäkring i Lokal Tapiola för tiden 1.2.2023 – 31.1.2024.
Information gällande försäkringen har skickats till medlemmarna. För mer information kontakta Kassören vid TÅLC.