TÅLC

TÅLC är en fackförening för alla anställda vid Ålands landskapsregering, Ålands lagting och landskapsregeringens underställda myndigheter, dess affärsverk och bolag. Dess ändamål är att verka för att i samarbete bevaka medlemmarnas arbets- och lönevillkor samt deras sociala intressen.

Vårt tjänstekollektivavtal gäller fram till 28.2.2022. Här hittar du länk till tjänstekollektivavtalet.

medlemsresa

Aktuellt

Förhandlingar
Under hösten 2022 pågår förhandlingar gällande nytt tjänstekollektivavtal.
Förhandlingarna är sekretessbelagda, vilket betyder att vi inte kan svara på frågor gällande förhandlingarna.