TÅLC

TÅLC är en fackförening för alla anställda vid Ålands landskapsregering, Ålands lagting och landskapsregeringens underställda myndigheter, dess affärsverk och bolag. Dess ändamål är att verka för att i samarbete bevaka medlemmarnas arbets- och lönevillkor samt deras sociala intressen.

Vårt tjänstekollektivavtal gäller fram till 30.4.2025. Här hittar du länk till tjänstekollektivavtalet.

medlemsresa

Aktuellt

Moulin Rouge

TÅLC ordnar en resa till China Teatern i Stockholm den 11.11.2023 för att avnjuta den fartfyllda musikalen Moulin Rouge. Information om resan har skickats till medlemmarna

Höstmöte

TÅLC´s höstmöte är planerat till den 23.11.2023. Mer information kommer

Årsreseförsäkring
TÅLC r f erbjuder fortsättningsvis sina medlemmar en rabatterad årsreseförsäkring i Lokal Tapiola för tiden 1.2.2023 – 31.1.2024.
Information gällande försäkringen har skickats till medlemmarna. För mer information kontakta Kassören vid TÅLC.