TÅLC

TÅLC är en fackförening för alla anställda vid Ålands landskapsregering, Ålands lagting och landskapsregeringens underställda myndigheter, dess affärsverk och bolag. Dess ändamål är att verka för att i samarbete bevaka medlemmarnas arbets- och lönevillkor samt deras sociala intressen.

Vårt tjänstekollektivavtal gäller fram till 30.4.2025. Här hittar du länk till tjänstekollektivavtalet.

medlemsresa

Aktuellt

Medlemsavgiften och avgiften för bibehållande av medlemskap för 2024

På höstmötet den 23.11.2023 beslutades att medlemsavgiften fortsättningsvis är 0,9% av bruttolönen och att avgiften för bibehållande av medlemskap fortsättningsvis är 7 euro per månad för 2024.

 

TÅLC sponsorerar föreställningen Bröllopsresan på Alandica i april 2024

Mer information skickas till TÅLC´s medlemmar inom kort.

 

Förslag till medlemsaktiviteter 2024

Tag gärna kontakt med styrelsen om du har förslag på medlemsaktiviteter för 2024.