TÅLC

TÅLC är en fackförening för alla anställda vid Ålands landskapsregering, Ålands lagting och landskapsregeringens underställda myndigheter, dess affärsverk och bolag. Dess ändamål är att verka för att i samarbete bevaka medlemmarnas arbets- och lönevillkor samt deras sociala intressen.

Vårt tjänstekollektivavtal gäller fram till 28.2.2022. Här hittar du länk till tjänstekollektivavtalet.

medlemsresa

Aktuellt

Långresa till Höga Kusten 2022
TÅLC planerar en långresa till Höga Kusten 6-8.5.2022. En intresseanmälan har skickats till föreningens medlemmar. Mer information om resan kommer

Arbetslöshetskassan Aaria
Från 1.1.2021 fusioneras Statia med privata sektorns arbetslöshetskassa JYTK och arbetslöshetskassan JATTK. Namnet på den nya kassan blir Aaria. Efter fusionen har Aaria ungefär 110 000 medlemmar. Fusionen förutsätter inga åtgärder från kassornas medlemmar. Det sker inga förändringar i medlemmarnas ackumulerade arbetslöshetsskydd eller utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning på grund av fusionen. Som medlem i TÅLC är du automatiskt medlem i arbetslöshetskassan Aaria.