TÅLC

TÅLC är en fackförening för alla anställda vid Ålands landskapsregering, Ålands lagting och landskapsregeringens underställda myndigheter, dess affärsverk och bolag. Dess ändamål är att verka för att i samarbete bevaka medlemmarnas arbets- och lönevillkor samt deras sociala intressen.

Vårt tjänstekollektivavtal gäller fram till 28.2.2022. Här hittar du länk till tjänstekollektivavtalet.

medlemsresa

Aktuellt

OBS! Föreställningen Spirit of the 70´s har flyttats från 30 januari till 25.9.2021
Spirit of the 70´s

TÅLC har köpt in 20 st biljetter till föreställningen Spirit of the 70´s i Alandica den 30 januari 2021 kl. 19. Information om sponsorering och anmälan har skickats till TÅLC´s medlemmar.

 

OBS! Föreställningen Grease har flyttats från mars till oktober 2021
TÅLC har köpt in 40 st biljetter till föreställningen Grease i Alandica söndagen den 14 mars 2021 kl 14. Information om sponsorering och anmälan har skickats till TÅLC´s medlemmar.

Arbetslöshetskassan Aaria
Från 1.1.2021 fusioneras Statia med privata sektorns arbetslöshetskassa JYTK och arbetslöshetskassan JATTK. Namnet på den nya kassan blir Aaria. Efter fusionen har Aaria ungefär 110 000 medlemmar. Fusionen förutsätter inga åtgärder från kassornas medlemmar. Det sker inga förändringar i medlemmarnas ackumulerade arbetslöshetsskydd eller utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning på grund av fusionen. Som medlem i TÅLC är du automatiskt medlem i arbetslöshetskassan Aaria.