TÅLC

TÅLC är en fackförening för alla anställda vid Ålands landskapsregering, Ålands lagting och landskapsregeringens underställda myndigheter, dess affärsverk och bolag. Dess ändamål är att verka för att i samarbete bevaka medlemmarnas arbets- och lönevillkor samt deras sociala intressen.

Vårt tjänstekollektivavtal gäller fram till 28.2.2022. Här hittar du länk till tjänstekollektivavtalet.

medlemsresa

Aktuellt

Årsreseförsäkring
TÅLC r f erbjuder fortsättningsvis sina medlemmar en rabatterad årsreseförsäkring i Lokal Tapiola för tiden 1.2.2023 – 31.1.2024.
Information gällande försäkringen har skickats till medlemmarna. För mer information kontakta Kassören vid TÅLC.