För medlemmarna

Medlemsförmåner

Under 2021 kan du som medlem i TÅLC ta del av nedanstående förmåner

  • Lokal Tapiolas gruppårsreseförsäkring till reducerat pris. För dig som är medlem i TÅLC är kostnaden 10 €  under 2021. Försäkringsperioden börjar 18 januari 2021 och gäller till 31 januari 2022, och försäkringen tecknas i slutet av året. Nästa tillfälle blir således i december 2021.
  • TÅLC sponsorerar en olycksfallsförsäkring genom Lokal Tapiola till reducerat pris. TÅLC sponsorerar försäkringen med 35 €. Försäkringen ska tecknas senast 30 april 2021.
  • Kalender för år 2021 har delats ut till alla medlemmar som vill ha en sådan.

Medlemsaktiviteter 2021

TÅLC har köpt biljetter till Grease i Alandica söndagen den 14.3.2021. Information om sponsorering och anmälan har skickats till medlemmarna.

TÅLC har köpt in biljetter till Spirit of the 70´s i Alandica. Information om sponsorering och anmälan har skickats till medlemmarna.

Tidigare medlemsaktiviteter ordnade av TÅLC

TÅLC ordnar en resa för sina medlemmar. På grund av restriktioner till följd av Covid-19 uteblev långresan som var planerad till hösten 2020.

2019 ordnades en kortresa till Sala Silvergruva, Skultuna Messingsbruk samt Sätra brunn.
Sponsorering av följande föreställningar gjordes 2019

  • Elvis musikal
  • Rockoff
  • Chess i Helsingfors

Har du idéer till medlemsaktiviteter hör gärna av dig till styrelsen.