Styrelsen

TÅLCs styrelse sammanträder ungefär en gång per månad förutom under sommarmånaderna då ett längre uppehåll görs. Ordförande, ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter väljs på höstmötet för 2 år i sänder. Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör samt inom sig eller utom styrelsen andra funktionärer.

Styrelsen för 2023 består av:

Marica Bomanson-Österlund, ordförande, AMS

Susann Råstedt, vice ordförande, Ålands Yrkesgymnasium

Åsa Karlsson, kassör, finansavdelningen

Ulrica Dahlberg, sekreterare, Ålands yrkesgymnasium

Birgitta Sjöberg, ÅHS

Marina Eriksson, lagtinget

Hans Lindfors, ÅHS

Anette Rumander, utbildnings– o kulturavdelningen

Birgitta Ahlqvist, ÅHS

Sofia Smeds, ÅMHM

Roger Henriksson, regeringskansliet


Suppleanter är

Sonja Widelius, ÅHS

Monica Lindqvist, regeringskansliet

Marina Wikstrand-Andersson, lagtinget

Caterina Mavilia, regeringskansliet

Jan-Ole Lönnblad, utbildnings– o kulturavdelningen

Ida Sandström, Ålands polismyndighet