Historia

Hur det började

Tjänstemännen i centralförvaltningen kallades till ett informations- och diskussionsmöte i stadshusets foaje den 12.3.1975, med anledning av den kommande landskapslagen om tjänstekollektivavtal. På mötet utsågs en arbetsgrupp med uppgift att utreda förutsättningarna för att bilda en fackförening. Våren 1975 arbetade gruppen fram förslag till stadgar, och i september samma år förberedes ett möte för att bilda en fackförening. Mötet hölls den 13.10.1975, ajournerades och fortsatte den 30.10.1975, varvid föreningen bildades. Föreningen fick namnet Tjänstemän och befattningshavare vid Ålands landskapsstyrelses centralförvaltning, TÅLC.
Föreningen registrerades under 1977 och vid årsmötet 1978 fick föreningen sin första ordinarie styrelse.

Strejk

Under 1980 varslades om strejk p.g.a. kravet om lön enligt dyrortsgrupp I efter att en undersökning om konsumentpriserna utvisat att Åland var dyrare än Helsingfors. Strejken inleddes 8.9.1980 och varade till den 14.9.1980 och omfattade ett sextiotal tjänstemän.

 

Lägenhet

Istället för att fondera pengar har TÅLC köpt en lägenhet som hyrs ut till TCÅ.